Co je to interaktivní tabule?

Interaktivní tabuli je možné definovat následovně:
Interaktivní tabule je dotykově-senzitivní plocha, prostřednictvím které probíhá vzájemná aktivní komunikace mezi uživatelem
a počítačem s cílem zajistit maximální možnou míru názornosti zobrazovaného obsahu.

Interaktivní tabule