Projekt finacovaný EU významně přispěl k rozvoji interaktivní výuky

Vážení čtenáři,

s potěšením Vás mohu informovat o projektu, který byl realizován za podpory EU. Jednalo se o ppolečný projekt Katedry technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci a 17 partnerských ZŠ Olomouckého kraje je zaměřen na zvyšování kvality ve vzdělávání prostřednictvím zavádění nových metod výuky s využitím multimediální techniky, efektivní využívání ICT při výuce všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů 2. stupně ZŠ. Projekt řešil tvorbu výukových interaktivních modulů pro výuku předmětů: anglický jazyk, český jazyk, matematika, fyzika, biologie a zeměpis na ZŠ. Projektem došlo k rozvoji partnerství a vytvoření sítě partnerských (spolupracujících) škol v oblasti předávání a získávání zkušeností, spolupráce a vzájemné kooperace.

Cíle projektu
- zavedení nových výukových činností včetně tvorby modulových interaktivních výukových programů s důrazem na předměty: anglický jazyk, český jazyk, matematika, fyzika, biologie a zeměpis.
- zlepšení podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech pořízením interaktivních didaktických pomůcek (interaktivní tabule atd.)
- rozvoj partnerství a síťování zapojených škol, rozvoj spolupráce fakultních ZŠ, základních škol zřizovaných obcemi (městy) a akademickým prostředím PdF UP Olomouc

Následně jsou uvedeny odkazy na sborníky, které shrnují poznatky učitelů z praxe:
http://ivos.upol.cz/soubory/konference/PROTECH_2011_SBORNIK_Text.pdf

http://ivos.upol.cz/soubory/konference/PROTECH_2O1O_SBORNIK.pdf

Interaktivní tabule v otázkách a odpovědích

Vážení čtenáři, právě byla vydána publikace, ve které naleznete otázky, které byly položeny přímo učiteli z praxe na nejrůznějších přednáškách a workshopech:
Co je to interaktivní tabule?
Proč interaktivní tabuli využívat?
Jak interaktivní tabule funguje?
Jaké typy interaktivním tabulí existují?
Je interaktivní tabule učební pomůcka nebo didaktická technika?
Kam interaktivní tabuli umístit?
Co by na interaktivní tabuli řekl J. A. Komenský?
Kterou interaktivní tabuli vybrat pro naši školu?
Mohu si někde prohlédnout ukázkovou výuku s využitím interaktivní tabule?
Jak se interaktivní tabule ovládá?
Co všechno lze k interaktivní tabuli připojit?
K čemu slouží hlasovací zařízení?
Jak využít bezdrátový tablet?
K čemu je interaktivní dotykový displej?
Dokáže tabule přehrávat zvuky a hudbu?
Existuje mobilní varianta interaktivní tabule?
A s využitím jakého programu mám výuku chystat?
Mohu použít prezentace vytvořené v MS PowerPoint?
Myslíte si, že mohu využívat interaktivní tabuli i já?
Opravdu není interaktivní tabule určena jen pro mladé učitele?
Vzdělávám žáky se speciálními potřebami, mohu také využívat interaktivní tabuli?
Mám pracovat s tabulí jen já anebo i žáci?
A co učitelé zvyklí na tradiční tabuli?
Jaké výukové metody a organizační formy mám využívat?
Kolik uživatelů může na tabuli pracovat současně?
Vzděláváme dospělé, je pro nás interaktivní tabule vhodná?
Jaké má využívání interaktivní tabule ve výuce výhody? S interaktivní tabulí neumím pracovat, co mám dělat?
Umím tabuli ovládat, ale jak ji didakticky zařadit do výuky?
A co žáci, budou umět s interaktivní tabulí pracovat?
Lze využít interaktivní tabuli pouze při výkladu nového učiva nebo i při zkoušení?
Existují učebnice pro interaktivní tabule?
Lze prostřednictvím interaktivní tabule využívat internet ve výuce?
Je lepší tabuli ovládat prstem nebo perem?
Mohu při využití interaktivní tabule používat ve výuce i tradiční učební pomůcky?
Máme ve škole nakoupené výukové programy - lze je spustit na interaktivní tabuli? Jak připravit výukovou hodinu s využitím interaktivní tabule? Jak dlouho mi potrvá příprava interaktivní výukové hodiny?
Musím všechny výukové materiály vytvářet já?
Je dobré spolupracovat při tvorbě příprav na výuku s využitím interaktivní tabule s ostatními kolegy?
Mohu při tvorbě interaktivních výukových pomůcek využívat materiály převzaté odjinud?
Nedaří se mi, co mám dělat?
Mohu si připravovat výuku doma na svém počítači, nebo musím využívat jen školní počítače?
Může mít využívání interaktivních tabulí ve výuce nějaké nevýhody?
Musí mi projektor svítit do očí?
A co v zahraničí, také využívají interaktivní tabule?
Nemají interaktivní tabule příliš malé rozměry?
Mohu psát na interaktivní tabuli za sucha stíratelným fixem?
Chápu výhody interaktivní tabule, ale co když chci i nadále občas psát křídou?
Nevyužívám interaktivní tabuli, jsem špatný učitel?
Nemohou žáci interaktivní tabuli zničit?
Co když se tabule pokazí?
Co když nemáme interaktivní tabuli a chceme využívat výhod interaktivity?
Jsou nějaké novinky?

Publikaci zakoupíte v e-shopu: http://navep.webnode.cz

Interaktivní tabule